Comunicat - UE logo

 

 

TRAVEL MANIA S.R.L. cu sediul Bistrita, Bulevardul Republicii nr. 12, derulează, începând cu data de 12.04.2022 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU TRAVEL MANIA S.R.L., RUE 19252  ,co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 a schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri învederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. Nr. M2-19252 din 17-03-2022 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului

 

Valoarea proiectului este de 70.368,27 RON (valoarea totala) din care 61.189,80 RON lei grant si 9.178,47 RON lei cofinanțare.

 

Locatia de implementare este situata in Bistrita, BULEVARDUL Republicii nr.12

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsura “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Durata de implementare a proiectului este de maxim 1 an, începând cu data intrării învigoare a Contractului de finanțare.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

 

 

Persoană de contact:

SOREAN ONORIA

www.maniatravel.ro ; office@maniatravel.ro

0724 149 200

Solicita oferta